We waren dichtbij

en hadden een goed plan. Ondanks de goede maatschappelijke businesscase die ook door de gemeenschap, politiek en omwonenden breed werd gedragen moest alles uit de kast worden gehaald om het ambtelijke ondersteuning te krijgen.

Uiteindelijk maakte de moeizame besluitvorming en onduidelijkheid over wat wel of niet mocht binnen de monumentenstatus het niet mogelijk een goed onderbouwd bod uit te brengen voor de sluitingsdatum van de openbare verkoop.

Het verkoopproces bood ook geen mogelijkheid om een ontbindende voorwaarde op te nemen die dit probleem zouden ondervangen namelijk: de zekerheid 16 woonuinits te mogen realiseren binnen het bestaande gebouw. een absolute voorwaarde om de exploitatie economisch haalbaar te maken.

We gaan dus verder op zoek naar een andere locatie in de regio. Met hernieuwde energie dankzij alle steunbetuigingen en aanmoediging die we in dit traject hebben gekregen.

Dit soort initiatieven zullen altijd een enorme uitdaging zijn maar we laten ons niet uit het veld slaan door een tegenvaller. Als initiatiefnemers hebben we de diepe overtuiging dat we voor onze kinderen een veilige, toekomstbestendige plek moeten creeren waar ze gewoon mogen zijn wie ze zijn!

We gaan door, nu met plan B!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.