Het O&O gebouw voor ons wooninitiatief?

Het zogenoemde “O & O gebouw” (Oostdorp en omgeving), ooit gebouwd als katholieke kleuterschool en jaren in gebruik geweest als wijkgebouw in gebruik door buurtvereniging en scouting komt op de markt.

Dit unieke gemeentelijke monument uit 1932, nu al weer 2 jaar nu anti-kraak bewoond door een kunstenares, en haar familie en vrienden, wordt openbaar verkocht, zo is besloten door de eigenaar, de gemeente Wassenaar.

Wooninitiatief Wassenaar is al maanden in gesprek met het gemeentelijke bestuur (wethouders en raadsleden) om draagvlak te creeren voor aankoop ten behoeve van ons initiatief. Hoewel in principe iedereen een bod op het gebouw zal mogen maken lijkt er wel consensus te zijn dat het voorstel met de meeste maatschappelijke impact de voorkeur heeft. De hoogste opbrengst is dus niet perse de belangrijkse factor voor de gunning.

Dit is belangrijk want de maximale huur die onze bewoners kunnen betalen is de sociale huurgrens (zo’n Euro 700 per maand). De maximale huuropbrengst bepaalt de maximaal mogelijke aankoopprijs (=verwerving gebouw + verbouwingskosten (geschat op zo’n 1.7 miljoen) ).
Een investeerder die het gebouw aankoopt om te verbouwen en daarna dure appartementen te verkopen kan natuurlijk veel meer bieden dan een sociaal-maatschappelijk initiatief.

Maar het past natuurlijk wel in de gedachte van de oorspronkelijke bouwer dat dit fraaie gebouw een maatschappelijke bestemming blijft behouden. Zie ook dit artikel over de waarde van ons soort initiatieven voor de samenleving.

Ook de Oostdorpers lijken die mening te zijn toegedaan gezien de positieve berichten en ondersteuning die wij tot nog toe vanuit de wijk ontvingen. Vandaag waren we aanwezig op het 85 jarige jubileum van het Buurtcentrum Oostdorp & Omgeving en spraken we met vele aanwezige wijkbewoners. De steun was overweldigend positief. Doorslaggevend is hierbij natuurlijk dat onze bewoners rustige mensen worden die geen trammelant veroorzaken! Daarnaast kunnen we ruimte bieden voor activiteiten die de behoeften van (oudere) buurtbewoners ondersteunen.

Verder zullen onze plannen de monumentale aspecten van het gebouw respecteren. Zoals u op onderstaande impressies kunt zien blijven de gevels praktisch onveranderd en is de impact van de aanpassingen minimaal.

Click hier om video te openen in nieuw venster.

Ook aan de binnenkant gaan we de entree en de mooi betegelde gang behouden. Hieronder ziet u een zogenoemd ‘vlekkenplan’ die globaal aangeeft hoe de ruimte wordt ingedeeld. Er komen 16 zelfstandige appartementen en 2 gemeenschappelijke ”woonkamers” voor iedere groep. Daarnaast een 3-tal ‘logeerkamers’ voor tijdelijke opvang.

Click hier voor PDF versie.

Hier vindt u de presentatie die wij met raadsleden en wethouders hebben gedeeld.

Graag horen we hier jullie commentaar !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.